google.com, pub-0635550082769608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Penggunaan This, That, These, Those Serta There Is Dan There Are di bahasa Inggris
πŸ…±πŸ…°πŸ…·πŸ…°πŸ†‚πŸ…°πŸ…ΈπŸ…½πŸ…ΆπŸ…ΆπŸ†πŸ…ΈπŸ†‚.πŸ…ΎπŸ…½πŸ…»πŸ…ΈπŸ…½πŸ…΄

Penggunaan This, That, These, Those Serta There Is Dan There Are di bahasa Inggris

files.learningenglish4free.webnode.com
Mengapa kita menggunakan kata this dan these dalam kalimat bahasa Inggris?
Kita menggunakan this ( sebagai bentuk singular) untuk bentuk tunggal dan menggunakan these (Sebagai bentuk plural) untuk jamak atau lebih dari satu kata benda yang dimaksud. Kata ini dan ini bekerja seperti kata ganti.

   -  Unuk membicarakan tentang orang atau benda di dekat kita

 This is a nice cup of tea. Ini adalah secangkir teh yang enak.

Whose shoes are these? Sepatu-sepatu ini milik siapa?


Untuk memperkenalkan orang :

This is Janet. Ini Janet
These are my friends, John and Michael. Ini adalah teman-teman saya, John dan Michael

PERINGATAN:
Kita tidak mengatan : These are John and Michael. Ini adalah John dan Michael ( secara langsung).
 Kita ucapkan : This is John and this is Michael. Ini John dan ini Michael

- Untuk memperkenalkan diri kita sendiri untuk memulai sebuah percakapan di telepon :

Hello, this is David, Can I speak to Sally?

Mengapa kita menggunakan kata that dan those ?
Kita gunakan that (singular) dan those (plural):

- Untuk membicarakan benda-benda yang tidak dekat dengan kita:

What’s that?
This is our house, and that’s Rebecca’s house over there.
Those are very expensive shoes.

- Kita juga menggunakan kata that untuk menunjukan kembali kepada sesuatu yang seseorang katakan atau lakukan  :

- Shall we go to the cinema?
- Yes, that’s a good idea.
- I’ve got a new job.
- That’s great.
- I’m very tired.
- Why is that?

Kata-kata this, these, that, those digunakan dengan kata benda ( nouns )
Kita juga menggunakan kata-kata  this, these, that and those dengan  nouns untuk menunjukan proximity ( berkaitan dengan ruang dan waktu )

Kita menggunakan kata this dan these untuk orang-orang atau benda-benda yang dekat dengan kita:

We have lived in this house for twenty years.
Have you read all of these books?

… dan kata that dan those untuk orang atau benda yang tidak  dekat dengan kita:

Who lives in that house?
Who are those people?

Sumber : British Council

English Quiz
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar

Income Berlimpah Dengan Membuat Konten TikTok yang Menarik
Involve Asia Publisher referral program
Dapatkan penghasilan tambahan dari Involve Asia

R̼e̼k̼o̼m̼e̼n̼d̼a̼s̼i̼ B̼u̼k̼u̼ G̼r̼a̼m̼e̼d̼i̼a̼.com

Kunjungi

Rekomendasi Buku
Hypnoselling - Kitab Pelaris Jualan

Ada Yang Ingin Ditanyakan? Silakan isi form dibawah ini:

BAHAS INGGRIS
Di sini Anda akan belajar banyak hal terkait bahasa Inggris, mulai dari pemahaman kata, frasa, dan struktur kalimat. Disajikan dengan penjelasan yang mudah di pahami. Selain itu Anda juga dapat mengikuti game interaktif serta latihan kuis sesuai topik, membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang topik yang Anda pelajari.